Profiel

Profiel Heystek Vastgoed Ontwikkeling BV

Heystek Vastgoed Ontwikkeling BV is een onafhankelijke ontwikkelingsmaatschappij. Met projecten op het gebied van woningbouw, kantoren, winkels en zorgvilla’s. Deze projecten worden sinds 1999 voor eigen rekening en risico ontwikkeld. Veelal in partnership met collega bedrijven. Heystek Vastgoed Ontwikkeling BV levert ook diensten en adviezen aan gerenommeerde vastgoed bedrijven en particuliere opdrachtgevers. Visie en vertrouwen zijn daarbij onontbeerlijk.

Interim Management en Advies

Daarnaast adviseert Jan Heystek bedrijven en instellingen en heeft ervaring op het gebied van interim management. Bedrijven als Blauwhoed, Strukton Bouw &Vastgoed, Avenue2 (bouwer tunnel Maastricht), Van der Vorm Vastgoed behoren tot de opdrachtgevers.

Ambitie en Visie

Heystek Vastgoed Ontwikkeling BV heeft de ambitie en de capaciteit om zich te richten op het integraal ontwikkelen binnenstedelijke gebieden. Alle voorkomende huisvestingsvraagstukken worden met duurzame toepassingen en innovaties uitgevoerd. Initiatieven nemen tot verbeteringen in het stedelijke gebied. Een moderne onderneming wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering  van de kwaliteit van leven.
profiel-3

Creativiteit in oplossingsmogelijkheden.

De eerste oplossingsmogelijkheden worden aan de tafel op het kantoor aan de Havik te Amersfoort bedacht. Dan in samenwerking  met architecten en collega’s verder ontworpen tot een kwalitatief hoogstaand gebouw.

Duurzaam Ontwikkelen

De zon als inspiratiebron. Niet alleen duurzaam bouwen maar ook wonen. De manier waarop we wonen is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Uitgangspunt is alleen plannen te maken die efficiënt gebruik maken van energie en hulpbronnen. Heystek draagt hiermee bij aan de duurzame ontwikkeling van onze moderne samenleving.

Ontwikkeling van Zorgwoningen

Development Partners BV is een samenwerkingsverband met Herman de Groot BV. Sterk in het vinden van bouwlocaties en het concipiëren van vestigingsmogelijkheden voor zorgwoningen. Op diverse locaties worden plannen voorbereid en gepresenteerd. DP verzorgt het gehele Huisvestingsproces t/m de Turn-Key oplevering.

Havik concert

havik

Heystek Vastgoed ondersteunt jaarlijks het festival voor Klassieke muziek dat “voor de deur” plaats vindt.

www.havikconcert.nl


Route


J. Heystek

website.profiel.1